Ochrana osob a majetku

Bezpečnostně právní činnost - 68-42-M/01 (ŠVP Ochrana osob a majetku)

Studijní obor Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) připravuje studenty pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, případně u Policie ČR. Absolventi naší školy najdou uplatnění ve státní správě a samosprávě, v administrativě a v řadě hospodářsko-ekonomických funkcí. Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi přihlásit na vysokou školu a ucházet se o přijetí k vysokoškolskému studiu (právnické fakulty, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Fakulta bezpečnostního inženýrství), Policejní akademie v Praze).

Leták ke staž ení

Informace o přijímacím řízení

 

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Aplikovaná psychologie
Zeměpis
Dějepis
Ekonomika
Účetnictví
Technika administrativy
Výpočetní technika
Chemie
Biologie
Občanská nauka
Tělesná výchova

Odborné předměty:

Bezpečnostní příprava
Kriminalistika
Kriminologie
Penologie
Kynologie
Právo

Praktické předměty:

Speciální tělesná výchova (karate, profesní sebeobrana)

Sportovní kurzy:

branný, lyžařský, lezecký, střelecký

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.