Dokumenty školy

Školní řády

RA7_01 Školní řád
RA7_06 Vnitřní řád domova m ládeže
RA7_08 Provozní řád školní jídelny

Školní vzdělávací programy

ŠVP Právní administrativa (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2009)
ŠVP Právní administrativa - změny od 1. 9. 2010 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku (obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
 ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské  (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Bezpečnostní služby (obor Bezpečnostní služby, platnost od 1. 9. 2012)

Roční plány

Roční plán 2010/2011
Roční plán 2011/2012
Roční plán 2012/2013

Výchovný poradce a metodik prevence

Prevence rizikového chování

 Výchovný poradce a metodik prevence je Mgr. Libor Truneček.

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.