Kurzy odborné způsobilosti

Kurzy odborné způsobilosti - dílčí kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient

Střední  odborné školy ochrany osob a majetku v Ostravě, Karviné, Zlíně, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích připravily pro zájemce z řad pracovníků soukromých bezpečnostních agentur kurzy k získání odborné způsobilosti.

Vzhledem k pořádkům vyplývajícím především z vyhlášky MV ČR č. 16/2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva jsou tyto kurzy zaměřeny na přípravu ke zkoušce ověřující dosažení dílčí kvalifikace

Strážný  (68-008-E) a
Detektiv koncipient (68-009-M).

Jelikož  všechny výše uvedené školy byly Ministerstvem vnitra ČR uznány jako autorizované osoby, poskytují v této oblasti rovněž možnost vykonání příslušné kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Strážný nebo Detektiv koncipient dle platné legislativy.

Odborné  kurzy zajišťují lektoři s dlouhodobou pedagogickou a zvláště odbornou praxí.

Proč je nutno skládat zkoušku odborné způsobilosti?

Základní  informace o kurzech:

Místo pořádání: Ostrava, Karviná, Brno, Plzeň, Zlín, Malé Svatoňovice (dle vlastní volby)
Délka trvání  kurzu: cca 1 měsíc
Minimální  počet účastníků: 15
Forma studia: denní (rozsah 20 vyučovacích hodin)
  distanční  (využití elektronických opor přístupných přes internet)
  kombinovaná  (kombinace dvou výše uvedených)
  samostudium (uchazeč se hlásí přímo na zkoušku, neplatí kurzovné)
Kurzovné: 1 200,- Kč
Poplatek za zkoušku: 650,- Kč (Strážný), 850,- Kč (Detektiv koncipient)
 

Všichni uchazeči budou mít možnost ještě před samotnou zkouškou absolvovat zkušební test, který ověří míru jejich připravenosti.

Zájemci si musí vyplnit Přihlášku do kurzu (či přímo Přihlášku ke zkoušce) a podat ji na zvolenou školu ochrany osob a majetku.

Veškeré  kontakty najdete na www.sosoom.cz.

Přihlášky ke stažení:

Mgr. Josef Krysta
generální ředitel SOŠ  OOM

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.