Příležitost pro mladé hasiče - nový obor!

22.11.2010 00:10

Od školního roku 2011/2012 otevíráme nový obor - technické lyceum s hasičským zaměřením.

Obsahová  náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění  absolventů. Tento školní vzdělávací program má za úkol připravit všeobecně vzdělaného absolventa s částečnou hasičskou specializací jak po stránce humanitní, tak přírodovědné.

Od druhého ročníku je studium  dle vlastního ŠVP zaměřeno na hasičské odbornosti s úzkou spoluprací s Hasičským záchranným sborem a Vysokou školou báňskou v Ostravě – technika požární ochrany. Během studia mají žáci mimo jiné navíc 5 hodin speciální tělesné výchovy týdně se zaměřením na výuku sebeobrany, judo , karate a další bojová umění. Součástí výuky jsou i společná soustředění s HZS ČR.

Více informací zde.

Foto - projekt Comenius

Zpět

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.