Podmínky přijetí

78-42-M/01 Technické lyceum - vojenské i hasičské zaměření

4-leté denní studium

Podrobnější informace ke studijnímu oboru.

Podmínky přijetí jsou stejné pro ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský a ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský).

1) Průměrný prospěch ze ZŠ – maximálně 50 bodů

Boduje se přepočtený průměr z pololetí 9. třídy deseti vybraných předmětů (ČJ, M, CJ, D, Z, Př, ON, Fy, Ch, TV), body jsou odečítány za:

 • hodnocení předmětu 4 (dostatečný)
  • v pololetí 9. r - 5 b.
  • v I. pololetí 8. r. - 3 b.
  • ve II. pololetí 8. r. - 4 b.
 • za hodnocení TV 2 (chvalitebný) - 3 b.

Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:
Průměr Body Průměr Body
1,00      50    2,30     24
1,05      49    2,35     23
1,10      48    2,40     22
1,15      47    2,45     21
1,20      46    2,50     20
1,25      45    2,55     19
1,30      44    2,60     18
1,35      43    2,65     17
1,40      42    2,70     16
1,15      41    2,70     15
1,50      40    2,80     14
1,55      39    2,85     13
1,60      38    2,90     12
1,65      37    2,95     11
1,70      36    3,00     10
1,75      35    3,05     9
1,80      34    3,10     8
1,85      33    3,15     7
1,90      32    3,20     6
1,95      31    3,25     5
2,00      30    3,30     4
2,05      29    3,35     3
2,10      28    3,40     2
2,15      27    3,45     1
2,20      26    3,50     0
2,25      25

2) Test fyzické zdatnosti (kondiční test) – maximálně 50 bodů

Obsahuje Cooperův test, člunkový běh, běh na 50 m, skok z místa, výdrž ve ve visu nahrazdě nadhmatem a Jacíkův test. Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete zde. Test fyzické zdatnosti - min 7 bodů.

3) Osobnostní psychologický test – pouze doporučující

Hodnotí se pouze doporučen – doporučen s výhradou – nedoporučen ke studiu. Psychologický test není v kompetenci školy, trvá přibližně 1 hodinu a jeho zpracování si žáci nebo uchazeči platí (popl. 250 Kč).

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testu fyzické zdatnosti.

Předpokladem přijetí na školu je průměr prospěchu na ZŠ do 2,0, dobrý zdravotní stav a tělesná zdatnost.

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 15. března 2013 (1. kolo), 12. květen (2. kolo). Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem.

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (1. KOLO): 22. a 23. duben 2013

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (2. KOLO): 15. květen 2013

Přijímací zkouška se skládá z testu fyzické zdatnosti.

68-42-M/01 Bezpečnostně správní činnost

4-leté denní studium

Podrobnější informace ke studijnímu oboru.

1) Průměrný prospěch ze ZŠ – maximálně 50 bodů

Boduje se přepočtený průměr z pololetí 9. třídy deseti vybraných předmětů (ČJ, M, CJ, D, Z, Př, ON, Fy, Ch, TV), body jsou odečítány za:

 • hodnocení předmětu 4 (dostatečný)
  • v pololetí 9. r - 5 b.
  • v I. pololetí 8. r. - 3 b.
  • ve II. pololetí 8. r. - 4 b.
 • za hodnocení TV 2 (chvalitebný) - 3 b.

Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:
Průměr Body Průměr Body
1,00      50    2,30     24
1,05      49    2,35     23
1,10      48    2,40     22
1,15      47    2,45     21
1,20      46    2,50     20
1,25      45    2,55     19
1,30      44    2,60     18
1,35      43    2,65     17
1,40      42    2,70     16
1,15      41    2,70     15
1,50      40    2,80     14
1,55      39    2,85     13
1,60      38    2,90     12
1,65      37    2,95     11
1,70      36    3,00     10
1,75      35    3,05     9
1,80      34    3,10     8
1,85      33    3,15     7
1,90      32    3,20     6
1,95      31    3,25     5
2,00      30    3,30     4
2,05      29    3,35     3
2,10      28    3,40     2
2,15      27    3,45     1
2,20      26    3,50     0
2,25      25

2) Test fyzické zdatnosti (kondiční test) – maximálně 50 bodů

Obsahuje Cooperův test, člunkový běh, běh na 50 m, skok z místa, výdrž ve ve visu nahrazdě nadhmatem a Jacíkův test. Podrobné informace k disciplínám včetně bodového hodnocení najdete zde. Test fyzické zdatnosti - min 7 bodů.

3) Osobnostní psychologický test – pouze doporučující

Hodnotí se pouze doporučen – doporučen s výhradou – nedoporučen ke studiu. Psychologický test není v kompetenci školy, trvá přibližně 1 hodinu a jeho zpracování si žáci nebo uchazeči platí (popl. 250 Kč).

O přijetí rozhodne celkový součet bodů dosažených v jednotlivých částech přijímací zkoušky. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledek testu fyzické zdatnosti.

Předpokladem přijetí na školu je průměr prospěchu na ZŠ do 2,0, dobrý zdravotní stav a tělesná zdatnost.

 

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 15. března 2013 (1. kolo), 12. květen (2. kolo). Přihlášku je nutno nechat potvrdit lékařem.

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (1. KOLO): 22. a 23. duben 2013

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (2. KOLO): 15. květen 2013

Přijímací zkouška se skládá z testu fyzické zdatnosti. 

 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

4-leté denní studium

Podrobnější informace ke studijnímu oboru.

1) Průměrný prospěch ze ZŠ – maximálně 50 bodů

Boduje se přepočtený průměr z pololetí 9. třídy deseti vybraných předmětů (ČJ, M, CJ, D, Z, Př, ON, Fy, Ch, TV), body jsou odečítány za:

 • hodnocení předmětu 4 (dostatečný)
  • v pololetí 9. r - 5 b.
  • v I. pololetí 8. r. - 3 b.
  • ve II. pololetí 8. r. - 4 b.

Přesný přehled počtu bodů za výsledný přepočtený průměr:
Průměr Body Průměr Body
1,00      50    2,30     24
1,05      49    2,35     23
1,10      48    2,40     22
1,15      47    2,45     21
1,20      46    2,50     20
1,25      45    2,55     19
1,30      44    2,60     18
1,35      43    2,65     17
1,40      42    2,70     16
1,15      41    2,70     15
1,50      40    2,80     14
1,55      39    2,85     13
1,60      38    2,90     12
1,65      37    2,95     11
1,70      36    3,00     10
1,75      35    3,05     9
1,80      34    3,10     8
1,85      33    3,15     7
1,90      32    3,20     6
1,95      31    3,25     5
2,00      30    3,30     4
2,05      29    3,35     3
2,10      28    3,40     2
2,15      27    3,45     1
2,20      26    3,50     0
2,25      25

2) Test všeobecných znalostí – nekoná se

O přijetí rozhodne počet bodů získaných za průměrný prospěch ze ZŠ.

Předpokladem přijetí na školu je dobrý prospěch.

Termín doručení přihlášek řediteli školy: 15. března 2013 (1. kolo), 12. květen (2. kolo).

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (1. KOLO): 22. a 23. duben 2013

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (2. KOLO): 15. květen 2013

68-42-L/51 Bezpečnostní služby

3-leté dálkové studium

Podrobnější informace ke studijnímu oboru.

Na základě přihlášky ke studiu podané do 20. března (1. kolo) budete přijati bez nutnosti konat přijímací zkoušku. V případě velkého zájmu bude hlavním kritériem pro přijetí datum podání přihlášky. Přihláška musí obsahovat lékařské potvrzení a přiloženou kopii výučního listu.

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.