Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek

  • I.kolo - 22. a 23. duben 2013 (Podrobné informace k průběhu přijímacího řízení budou uchazečům rozeslány během posledního týdne v březnu 2013)
  • II.kolo15. květen 2013

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu odevzdejte v řádném termínu výchovnému poradci na Vaší základní škole nebo doručte osobně či poštou na adresu naší školy. Stále přijímáme přihlášky ke studiu.

Zájemci o studium na naší škole se mohou dohodnout na telefonním čísle u ředitele školy: 739 613 669 - Ing. Bc. Vladimír Janus

Počty přijímaných studentů:

  • Technické lyceum - bude přijato 34 studentů
  • Bezpečnostně právní činnost - bude přijato 68 studentů
  • Veřejnosprávní činnost - bude přijato 34 studentů
  • Bezpečnostní služby - bude přijato 34 studentů (dálkové studium), 15 studentů (distanční studium)

Kritéria pro přijetí studentů naleznete zde.

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.