O škole

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola (dále jen BPA) je soukromá střední škola bezpečnostně právního charakteru zakončená maturitou. Škola odpovídá požadavkům MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR, do rejstříku škol byla zařazena k 1. 2. 2006.

BPA připravuje studenty ve 4letém denním studiu pro práci v oblasti práva, právní a veřejnosprávní činnosti (obory Bezpečnostně právní činnost a Veřejnosprávní činnost - dříve Ochrana osob a majetku a Právní administrativa). Dále nabízí i 3leté dálkové studium v oboru Bezpečnostní služby. Ve školním roce 2010/2011 je nově otevřený obor Technické lyceum.

Vzdělávací areál leží v malebné obci Malé Svatoňovice v podhůří Jestřebích hor. Nachází se v bývalém komplexu středního odborného učiliště, na jednom místě tedy poskytuje pro studenty stravování, ubytování i bohaté možnosti sportovního vyžití.

BPA Malé Svatoňovice tvoří část komplexu škol BPA v Česku. Další školy BPA jsou ve městech OstravaBrno, Plzeň.

 

Dokumenty školy

Školní řády

RA7_01 Školní řád
RA7_06 Vnitřní řád domova m ládeže
RA7_08 Provozní řád školní jídelny

Školní vzdělávací programy

ŠVP Právní administrativa (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2009)
ŠVP Právní administrativa - změny od 1. 9. 2010 (obor Veřejnosprávní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Ochrana osob a majetku (obor Bezpečnostně právní činnost, platnost od 1. 9. 2010)
 ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření vojenské  (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2010)
ŠVP Technické lyceum - specifické zaměření hasičské (obor Technické lyceum, platnost od 1. 9. 2011)
ŠVP Bezpečnostní služby (obor Bezpečnostní služby, platnost od 1. 9. 2012)

Roční plány

Roční plán 2010/2011
Roční plán 2011/2012
Roční plán 2012/2013

Výchovný poradce a metodik prevence

Prevence rizikového chování

 Výchovný poradce a metodik prevence je Mgr. Libor Truneček.

Sportovní kurzy

Během studia se žáci setkávají s řadou sportovních kurzů. Pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost a Technické lyceum je připraven lyžařský, branný, lezecký a střelecký kurz.

Žáci, kteří studují Veřejnosprávní činnost, se mohou těšit na lyžařský a turistický kurz. Začátek září patří všem žákům 1. ročníků, kdy je v úvodu studia čeká tzv. adaptační kurz.

Na dálkové studenty čekají dva kurzy - branný a lyžařský.

Porovnání výsledků maturitních zkoušek

Na této webové stránce lze porovnávat výsledky státních maturitních zkoušek jednotlivých škol. Porovnání je možné celkově i za jednotlivé předměty.

Projekty na škole

Krátké video dokumentující projekt Comenius naleznete na www.televize-js.cz a www.nasetelevize.cz

O proběhlé akci si můžete přečíst článek, který vyšel dne 15. 4. 2008 v Krkonošských novinách.

Ve dnech 8.-16. dubna se deset našich studentů zúčastnilo projektu Comenius. Jejich partnerem v rámci projektu byla polská škola "Liceum Ogólnoksztalcacego w Tychach ZDZ w Katowicach".


Úcastníci projektu Comenius

Výuka cizích jazyků

Výuku angličtiny na naší škole zkvalitňují i učitelé z cizích zemí (z Nigérie - školní rok 2008/2009, nyní z Filipín Josefine Sedláčková a z Ukrajiny Taras Matsiborko). Přečtěte si informace o učiteli Raymondu Oyibovi z Nigérie, které pro Vás z angličtiny přeložily studentky naší školy. Nebo se podívejte, co napsaly o výuce angličtiny Krkonošské noviny.

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.