Školné a jiné platby

Školné

Bezpečnostně správní činnost - 68-42-M/01 (dříve Ochrana osob a majetku 68-42-M/001)

Příspěvek na výuku: pro školní rok 2010/11 - 16 800 Kč (splatný pololetně).
Možnost studijních prospěchových slev: od 500 Kč – 1 500 Kč (dle Smlouvy o studiu)

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (dříve Právní administrativa - kód 68-41-M/006)

Příspěvek na výuku: pro školní rok 2010/11 - 16 800 Kč (splatný pololetně).
Možnost studijních prospěchových slev: od 500 Kč – 1 500 Kč (dle Smlouvy o studiu)

Technické lyceum - kód 78-42-M/01

Příspěvek na výuku: pro školní rok 2010/11 - 16 800 Kč (splatný pololetně).
Možnost studijních prospěchových slev: od 500 Kč – 1 500 Kč (dle Smlouvy o studiu)

Bezpečnostní služby 68-42-L/51 (ŠVP Bezpečnostní služby)

Příspěvek na výuku: pro školní rok 2010/11 – 14 400 Kč (splatný čtvrtletně).

Ubytování

Stravné

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.