Studijní obory

Denní studium

Čtyřleté denní studium je určeno žákům, kteří ukončili 9. třídu základní školy. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní zkouškou.

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 (ŠVP Ochrana osob a majetku)
Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (ŠVP Právní administrativa)
Tecnické lyceum 78-42-M/01 (ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský, ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský)

Dálkové studium

Tříleté dálkové studium s maturitou na SOŠOOM je určeno absolventům tříletých učebních oborů zakončených výučním listem, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání o maturitní zkoušku.

Bezpečnostní služby 68-42-L/51 (ŠVP Bezpečnostní služby)

U všech oborů je studium zakončeno maturitní zkouškou.
    

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.