Technické lyceum

Technické lyceum - kód 78-42-M/01

ŠVP Technické lyceum - specifický záměr vojenský (Leták ke stažení - vojenské zaměření)

ŠVP Technické lyceum - specifický záměr hasičský (Leták ke stažení - hasičské zaměření)

Studium je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté, zakončeno maturitní zkouškou.
Uplatnění absolventů - spolupracujeme s Ministerstvem obrany ČR a Universitou obrany v Brně. Absolvent je připraven k vedení týmu lidí v každodenní činnosti, ke zvládání rizik a stresových situací, k rozhodování se při psychickém a fyzickém vypětí a tyto dovednosti může realizovat:

  • Studium vysokých škol vojenského zaměření
  • Studium vysokých škol technického zaměření
  • Studium vysokých škol bezpečnostně právního zaměření
  • Kariéra profesionálního vojáka
  • Kariéra pracovníka bezpečnostních sborů v ČR

Zájemci se mohou přihlásit na kteroukoliv školu ochrany osob a majetku v Ostravě, Karviné, Brně, Plzni a Malých Svatoňovicích. Výuka bude realizována internátní formou v Malých Svatoňovicích.

Informace o přijímacím řízení

Učební plán

Všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk a literatura
Anglický nebo německý jazyk
Ruský jazyk
Chemie
Zeměpis
Ekonomika
Matematika
Fyzika
Účetnictví
Biologie
Výpočetní technika
Tělesná výchova
Dějepis
Občanská nauka

Odborné předměty:

Průmyslové výtvarnictví
CAD systémy
Technické kreslení
Speciální tělesná výchova
Deskriptivní geometrie

Sportovní kurzy:

lyžařský, branný, střelecký, speleoalpinistický

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.