Veřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 (ŠVP Právní administrativa)

Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání a budou připraveni:

  • pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů,
  • pro administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích.

Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením.

Leták ke stažení

Informace o přijímacím řízení

 

Učební plán

Základní předměty:

Český jazyk a literatura
Jazykové praktikum
Anglický nebo německý jazyk
Písemná a elektronická komunikace
Ruský jazyk
Právní administrativa
Dějepis a dějiny kultury
Katastrální správa
Občanská nauka
Právo
Základy přírodních věd
Sociální politika
Aplikovaná psychologie
Výpočetní technika
Matematika
Základy ekonomiky
Tělesná výchova

Výběrové předměty:

Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Rétorika
Společenskovědní seminář
Informační technologie
Realitní činnost

Sportovní kurzy:

lyžařský, turistický

Součástí učebního plánu je odborná praxe (v kancelářích advokátů, notářů na pracovních úřadech, účast na soudních jednáních, při řízeních na katastrálních úřadech aj.)

Školní vzdělávací plán Právní administrativa

 

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.