Z historie areálu školy

1953 - byl komplexně dokončen areál hornického učiliště v Malých  Svatoňovicích.

1957 - se učiliště stalo součástí VUD (Východočeské uhelné doly).

1971 - začíná výuka i v jiných oborech než hornických, a to v oborech zámečník, truhlář, zedník, klempíř, aj.

1979 - na základě rozhodnutí Ministerstva školství mění Odborné učiliště na Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích.

1990 - dochází z rozhodnutí státních orgánů k útlumu hornictví a v návaznosti na tuto skutečnost končí i výuka učňů oboru horník.

1991 - se Střední odborné učiliště v Malých Svatoňovicích odděluje od VUD a stává se samostatným právním subjektem, podřízeným nejdříve Ministerstvu průmyslu ČR a později Ministerstvu hospodářství ČR.

1996 - se nadřízeným orgánem SOU stává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

2005/2006 - z rozhodnutí OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje, nebyl SOU Malé Svatoňovice povolen nábor žáků do žádného studijního ani učebního

2006/2007  - byla otevřena Střední odborná škola ochrany osob a majetku.

Vyhledávání

SOŠ OOM Malé Svatoňovice © 2009 Všechna práva vyhrazena.